Algemene voorwaarden


DE VERKOPER

Deze online shop wordt onderhouden door de firma ACO Passavant NV, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen, KBO, onder het nummer 0403.184.458.


ACO Passavant NV
Preenakker 8
1785 Merchtem
België
BTW BE 0403 184 458
Telefoon 052/38.17.70
E-mail info@aco.be
Algemene website www.aco.be


TOEPASSING

Bij een bestelling komt er een overeenkomst tot stand tussen u en de firma ACO Passavant NV. Voor alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van de op de ACO online doucheshop aangeboden producten gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Regelingen die van deze voorwaarden afwijken, worden niet aanvaard, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ACO Passavant NV. Door gebruik te maken van deze website, waaronder het plaatsen van een bestelling op deze website, aanvaardt u deze algemene voorwaarden. ACO Passavant NV heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. Wij adviseren u om deze voorwaarden goed te lezen bij toekomstige bezoeken aan onze website.

PRODUCTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

ACO Passavant NV streeft de hoogste productkwaliteit na en tracht zo exact en uitgebreid mogelijk productinformatie te verstrekken. Afwijkingen tussen productafbeeldingen en geleverde producten zijn echter mogelijk. In het bijzonder kunnen er na vernieuwingen in het assortiment veranderingen ontstaan in het aanzicht en in de uitvoering van de producten. Deze veranderingen gelden niet als gebreken, wanneer de verandering in redelijkheid kan worden gevergd van de klant.
Als de geleverde goederen gebreken vertonen, kan u vervanging vragen. Indien de vervanging niet goed is, dan kan ACO Passavant NV bij het bestaan van de bijzondere wettelijke voorwaarden het koopcontract opzeggen of de verkoopprijs verlagen.
Wij hebben ons uiterste best gedaan om de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven op deze online shop. De kleuren die u ziet, zullen evenwel afhangen van uw monitor. Wij kunnen niet waarborgen dat de vertoning van iedere kleur op uw monitor geheel nauwkeurig zal zijn.
ACO Passavant NV biedt online plaatsingssuggesties en -voorbeelden aan. Wij kunnen evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor de plaatsing van producten of eventuele problemen die zich hierbij stellen. Indien u niet vertrouwd bent met de plaatsing raden wij u aan een beroep te doen op een erkend aannemer of installateur. Het afhaalpunt kan u zeker verder helpen met de coördinaten van zo’n vakman.

PRIJZEN, VERZEND- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

De prijzen op deze online shop staan  in euro’s weergegeven, inclusief BTW en alleen geldend in België. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.
Verzend- en administratiekosten zijn inbegrepen, uitzonderingen niet te na gesproken voor omruilingen en aanverwante die wij niet onder traditionele transacties catalogeren.
De verkoper kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
Als u gebruik maakt van een code, dan zal onze online shop uw korting meteen inbrengen op de geafficheerde prijs. Meerdere codes ingeven kan niet. Promocodes zijn dus niet cumuleerbaar te gebruiken voor één en dezelfde bestelling.

BESTELLING

Wij vragen het bestelproces volledig te doorlopen met ingave van al uw gegevens. Bij een bestelling ontvangt u een bevestiging per mail, op het door u ingegeven mailadres, met daarin vermelding van de totale kosten, de gekozen producten en het gekozen afhaalpunt. Bij ophaling van uw bestelling op dit afhaalpunt beslist u of het product effectief voldoet aan uw wensen. Eenmaal het product meegenomen bij het afhaalpunt, heeft u nog het recht dit binnen de 3 werkdagen terug binnen te brengen bij het afhaalpunt, weliswaar in de originele en onbeschadigde staat.
Het is niet mogelijk online een bestelling te wijzigen, tenzij u natuurlijk nog wil bijbestellen via een nieuwe bestelling. Gelieve ons in de andere gevallen telefonisch te contacteren. Gelieve er rekening mee te houden dat ACO Passavant administratie- en verzendkosten kan aanrekenen. Dit in het kader van een omruiling, ook al is het initieel gekozen product fysiek nog niet in uw bezit.
Bij eventueel misbruik van de online besteldienst zal ACO Passavant NV, of een derde partij die handelt in naam van ACO Passavant NV, met de aankoper contact opnemen. Stellen wij, als verkoper, vast dat de persoon of het bedrijf in kwestie geen reële transactie wil verrichten, dan behouden wij ons voor in de toekomst geen rekening meer te houden met bestellingen op deze naam en/of dit adres. Wij zullen tevens verplicht zijn eventuele verzend- en administratiekosten aan te rekenen.
De informatie omtrent de producten en de prijssetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

BETALING

U hoeft niet online te betalen. De effectieve afreking zal gebeuren bij het door u gekozen afhaalpunt. Bij afhaling van de bestelling bezorgen zij u tevens een factuur met vermelding van de geconfirmeerde prijzen. Neem zeker uw bevestigingsmail van de bestelling mee naar het afhaalpunt. Het afhaalpunt verkreeg eenzelfde confirmatie in de mailbox toen u uw bestelling plaatste.

VERZENDING

De verzending gebeurt op risico van ACO Passavant NV, alle goederen worden eerst nauwkeurig gecontroleerd voor verzending. Alle bestellingen worden vanuit ons magazijn in Merchtem (België) of vanuit onze productie-unit te Stadtlengsfeld (Duitsland) bezorgd.
De goederen worden binnen de 3 werkdagen afgeleverd bij het afhaalpunt van uw keuze. Deze afhaalpunten staan weergegeven op onze online shop.
Als een artikel uitzonderlijk niet meer snel voorradig zou zijn, dan krijgt u daarover eveneens binnen deze 3 werkdagen telefonisch bericht. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht vloeien.
Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Als u reeds een bestelling geplaatst heeft, maar u wenst in afwachting van de levering nog van afhaalpunt te veranderen, dan behoudt ACO Passavant NV het recht hiervoor een meerprijs aan te rekenen.
ACO Passavant NV levert enkel bij afhaalpunten in België.

RETOURNEREN EN OMRUILEN

Retourneren of omruilen bij het afhaalpunt is mogelijk. Zorg ervoor dat u duidelijk het originele bestelnummer en de reden vermeldt waarom u de goederen retourneert. Graag vernemen wij ook van u of het een retour of omruiling betreft, het afhaalpunt communiceert hierover met ons.
Bij een omruiling worden er extra verzend- en administratiekosten aangerekend die voor uw rekening zijn. Het u toezenden van een ander product blijft gebonden aan hetzelfde afhaalpunt. Vervangingen zullen pas toegestuurd worden van zodra wij de initiële artikelen ontvangen hebben. ACO Passavant NV, of het afhaalpunt, zal met u contact opnemen met verdere instructies hoe verder te handelen. Zorg ervoor dat alle goederen in de originele, onbeschadigde verpakkingen zitten. De financiële afrekening volgend op een retour of een omruiling zal in het afhaalpunt geschieden.


TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België, de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.


PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. We denken hierbij aan de afhaalpunten.
ACO Passavant NV behoudt zelf het recht de adressen nog te gebruiken voor commerciële boodschappen.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen van de inhoud van deze website, waaronder teksten, beelden, illustraties en varia, zijn eigendom van ACO Passavant NV.

Laatste wijzigingen: januari 2012.

 

Bestel nu online,
betaal bij afhaling
Geen aankoopverplichting
Snelle GRATIS levering
Producten van topkwaliteit
Telef. advies op weekdagen 8u30 - 17u00

Bekijk hier de plaatsingsfilm van een Top Showerline douchegoot

Ontdek onze afhaalpunten